Tuesday, September 8, 2009

AKO’Y MAGPUPURI SA PANGINOON

Ako'y magpupuri sa Panginoon

Ako'y magpupuri sa Panginoon

Ako'y magpupuri sa Panginoon

Purihin natin ang Panginoon

repeat

Purihin sa Yahweh pagkat Siya ay mabuti

Kanyang inililigtas ang mga api

Magpupuring lahat ang iyong nilalang

Sa pag-ibig na walang hanggan.

No comments:

Post a Comment