Tuesday, September 8, 2009

MINAMAHAL KITA

Pasakalye: C# – C#7sus – C# – C#7sus

C# G#/C Bbm
Minamahal Kita
C# F# G#
Sinasamba Kita
F#2 F#/G# – G#
Sa aking buhay ay Ikaw
F Bbm
Ang nagbigay kahulugan
F# F#/G# C#
Minamahal, sinasamba Kita

Intro: C# – C#7sus – C# – C#7sus

C# G#/C Bbm
Minamahal Kita
C# F# G#
Sinasamba Kita
F#2 F#/G# – G#
Sa aking buhay ay Ikaw
F Bbm
Ang nagbigay kahulugan
F# F#/G# C# – A7
Minamahal, sinasamba Kita

D A/C# Bm Bm (break) – A/C# break
Minamahal Kita
D G A
Sinasamba Kita
G2 G/A – A
Sa aking buhay ay Ikaw
F# Bm
Ang nagbigay kahulugan
G G/A D (D7)
Minamahal, sinasamba Kita

G2 G/A – A
Sa aking buhay ay Ikaw
F# Bm
Ang nagbigay kahulugan
G G/A D (D7)
Minamahal, sinasamba Kita

G2 G/A – A
Sa aking buhay ay Ikaw
F# Bm
Ang nagbigay kahulugan
G G/A D pasakalye…..
Kabanal-banalang…
Minamahal, sinasamba Kita

ALBUM : Banal na Tahanan

No comments:

Post a Comment